logo-ptmmtp
logo-ptmmtp

O Towarzystwie


Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży z siedzibą w Gdyni zostało utworzone w 2004 r. Jest stowarzyszeniem zrzeszającym pracowników ochrony zdrowia oraz pracowników naukowych zainteresowanych zagadnieniami związanymi z medycyną morską, tropikalną oraz interdyscyplinarną medycyną podróży.

Główne cele Towarzystwa:

 • rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych pracowników ochrony zdrowia i innych członków Towarzystwa,
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających jak najszerszemu rozpowszechnianiu wiedzy oraz osiągnięć dotyczących medycyny morskiej, tropikalnej i podróży w Polsce i poza granicami kraju,
 • dostarczanie bieżących informacji na temat osiągnięć naukowych i rozwoju badań mających na celu ochronę zdrowia i życia osób pracujących w warunkach morskich, tropikalnych i osób podróżujących,
 • dostarczanie wytycznych i rekomendacji w dziedzinie medycyny morskiej, tropikalnej i podróży.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 • prowadzenie konferencji, kongresów, kursów, warsztatów i posiedzeń naukowych w zakresie medycyny morskiej, tropikalnej i podróży,
 • doskonalenie zawodowe, w tym w nabywanie umiejętności w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej przez lekarzy medycyny zainteresowanych medycyną morską, tropikalną i podróży,
 • utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi i organizacjami społecznymi,
 • współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządem terytorialnym, uczelniami akademickimi oraz instytucjami samorządu zawodowego lekarzy,
 • opracowywanie wytycznych i rekomendacji w dziedzinie medycyny morskiej, tropikalnej i podróży.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży:

 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski – prezes (kkorzeniewski@wim.mil.pl)

  Krzysztof-Korzeniewski

  Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1993 r.), Kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej w Gdyni, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Specjalista medycyny morskiej i tropikalnej, epidemiologii, dermatologii i wenerologii. Uczestnik ponad 30 operacji wojskowych w Azji Centralnej (Afganistan), na Bliskim Wschodzie (Irak, Liban), w Afryce Subsaharyjskiej (Czad, Republika Środkowoafrykańska), na Bałkanach (Kosowo). Realizator badań przesiewowych ludności w krajach Trzeciego Świata na trzech kontynentach. Pracownik naukowy (prace badawcze z zakresu parazytologii, mikrobiologii, epidemiologii). Autor kilkunastu książek (m.in. Medycyna podróży w praktyce lekarskiej, 2019; Medycyna podróży. Kompendium, 2016; Medycyna podróży, 2014; Health problems of participants of military operations and preventive medicine activities in the contemporary battlefield, 2013; Współczesne operacje wojskowe. Zagrożenia zdrowotne w odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych, 2009; Afganistan. Gdzie regułą jest brak reguł, 2006; Syria. Wzgórza Golan, 2004; Liban, 2004; Irak, 2004) oraz ponad dwustu artykułów do czasopism medycznych w kraju i zagranicą. Realizator programów profilaktycznych w Siłach Zbrojnych RP. Organizator szkoleń dla uczestników operacji stabilizacyjnych w Azji i w Afryce. Globtroter, zrealizował wielotygodniowe wyprawy po Dalekim Wschodzie, Azji Południowo-Wschodniej i Południowej, Afryce Zachodniej, Wschodniej i Południowej, Ameryce Środkowej i Południowej, Australii i Nowej Zelandii.

 • prof. dr hab. n. med. Bogdan Jaremin – prezes honorowy (bojar@gumed.edu.pl)
 • prof. dr hab. n. med. Anatol Panasiuk – wiceprezes (anatol@panasiuk.pl)

  Anatol-Panasiuk

  Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Kierownik Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne ze studentami medycyny w Zakładzie Medycyny Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posiada specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych, zdrowia publicznego, chorób zakaźnych, medycyny morskiej i tropikalnej, patomorfologii oraz umiejętność z zakresu hepatologii. Tytuł profesora uzyskał w 2009 roku. Jest redaktorem naukowym monografii: Mikrobiota przewodu pokarmowego (PZWL 2019), Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego (PZWL 2018), Encefalopatia wątrobowa (PZWL 2016), współautorem wielu książek naukowych i popularno-naukowych, autorem licznych prac badawczych oraz promotorem prac doktorskich.
  Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, European Association Study of Liver Diseases. Jest członkiem naukowym Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Nagradzany wielokrotnie za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Nagrodą JM Rektora UM w Białymstoku, Ministra Zdrowia. Za całokształt pracy zawodowej i społecznej został w 2015 roku nagrodzony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 • dr n. med. Piotr Kajfasz – wiceprezes (piotr.t.kajfasz@gmail.com)
 • dr n. hum. Maria Jeżewska – wiceprezes (mariajez@gumed.edu.pl)
 • dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz, prof. GUMed – członek (tsmiat@gumed.edu.pl)
 • dr hab. n. med. Marcin Renke, prof. GUMed – członek (mrenke@gumed.edu.pl)
 • dr hab. n. med. Wacław Nahorski – członek (wnahorski@gumed.edu.pl)
 • dr n. med. Tomasz Chodnik – członek (tchod@gumed.edu.pl)
 • lek. Leszek Mayer – sekretarz (leszekm@gumed.edu.pl)
 • lek. Iwona Felczak-Korzybska – skarbnik (iwa@korzybscy.pl)

Polecane strony